Każda firma ma cele krótko- i długoterminowe. Jak wiadomo, jednym z głównych celów centrum obsługi telefonicznej jest pomiar wzrostu operacyjnego i finansowego firmy zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących, pomagając śledzić osiągnięcie tych celów, aby lepiej zrozumieć postęp i zmienne, które na nie wpływają. Poniżej opisujemy, jakie wskaźniki powinieneś śledzić przy użyciu wirtualne call center.

Po pierwsze, powinieneś odróżnić między metrykami centrum obsługi telefonicznej a KPI (wskaźnikami kluczowymi efektywności). Często używa się ich wymiennie, ale są ze sobą powiązane jak prostokąt i kwadrat: kwadrat jest rodzajem prostokąta, więc każdy kwadrat to prostokąt, ale nie każdy prostokąt to kwadrat. 

Jak śledzić efektywność centrum obsługi telefonicznej przychodzących – decyzje strategiczne:

 • ustalenie okresu naliczania premii za KPI operatora centrum obsługi telefonicznej;
 • określenie udziału KPI w strukturze wynagrodzenia (przed i po);
 • określenie głównej funkcji specjalisty centrum obsługi telefonicznej;
 • określenie głównych wskaźników do wypłaty premii;
 • ustalenie wagi każdego wskaźnika w strukturze premii za KPI (w procentach i dolarach);
 • określenie podejścia i skali wypłaty premii za KPI;
 • opracowanie planów na okres docelowy KPI (docelowe wartości KPI centrum obsługi telefonicznej);
 • przekazanie operatorowi centrum obsługi telefonicznej planów na okres i systemu naliczania premii za KPI;
 • podsumowanie wyników na koniec okresu, obliczenie premii KPI do wypłaty.

Ważne wskaźniki KPI centrum obsługi telefonicznej, które trzeba mierzyć:

 • Satysfakcja klienta
 • Współczynnik konwersji
 • Wskaźnik porzucania połączeń (dla połączeń przychodzących)
 • Średni czas oczekiwania
 • Średni czas do momentu zaniechania
 • Średni czas obsługi
 • Średni czas pracy (czas połączenia)
 • Średni czas przerwy (czas połączenia)
 • Czas oczekiwania w kolejce
 • Poziom obsługi
 • Wskaźnik rozwiązania za pierwszym razem
 • Procent powtórnych połączeń
 • Zajętość agenta
 • Wskaźnik rotacji agentów
 • Wykorzystanie samodzielnej obsługi

Jak poprawić wskaźniki centrum obsługi telefonicznej? Przed wdrożeniem – stwórz model tego, jakie jeszcze wskaźniki będą miały wpływ. Wydaje się, że nie ma nic prostszego: menadżer sprzedaży musi sprzedawać. Przyjrzyjmy się strategii, która nie zadziała:

 • Podnieś plan sprzedaży menedżera w dolarach;
 • Wypłać premię KPI za osiągnięcie planu.

Pamiętajmy, że rabaty to najłatwiejszy sposób zwiększenia sprzedaży, jak również wzrost wierzytelności, nadmierne obciążenie kontrahentów, bezpłatna logistyka i dodatkowe preferencje dla klientów. Po tym możemy być zadowoleni, wzrost przychodów, ale w średnim okresie otrzymamy zmniejszone zyski, zmniejszone obroty środków trwałych, wzrost wierzytelności. A za rok, kiedy menedżer może już odejść, otrzymamy również zwrot towarów po terminie zapadalności. Teraz rozważmy opcję, jak to powinno wyglądać: Nie kopiuj liczb i nie stosuj pozornie oczywistych rozwiązań. Zawsze kieruj się wyznaczonymi celami. KPI to narzędzie do realizacji strategii. Jak wprowadzić? Zacznij od kierownictwa i kluczowych interesariuszy procesów biznesowych. Najpierw wprowadź to, że 20% pracowników generuje 80% wyników. System KPI NIE działa, gdy nie ma KPI. Dlatego teraz zalecamy wdrożenie KPI, zdobycie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie wydajności swoich pracowników oraz wzrost zysków, średnio o 20% lub więcej.

Podsumowanie 

Wszystkie metryki centrum obsługi telefonicznej często są ze sobą nieliniowo powiązane. Kierownik centrum obsługi telefonicznej powinien dobrze znać te zależności przed obsadzeniem stanowiska. W przeciwnym razie istnieje znaczne ryzyko, że optymalizując jeden wskaźnik, zaniedbujesz inne obszary. Główną korzyścią wdrożenia jest przyspieszenie osiągnięcia celów strategicznych firmy, zwiększenie produktywności i wzrost zysków, średnio o 20% lub więcej.